Jak se počítá cena

Jak se počítá cena přepravy

Cenu dopravy balíku můžeme vypočítat dle vzorce (cena za balík + palivový příplatek + mýtné + dodatečné služby) * DPH

Ceníky přepravců se většinou rozlišují dle hmotnosti balíku "bod A". Sekundárně pak dle rozměrů "bod B".

Cenu kterou si nalezneme, dle naší hmotnosti balíku v ceníku dopravce, není většinou cenou konečnou.

Cena nezahrnuje DPH (20%), palivový příplatek, příplatek za mýto a eventuální další příplatky za služby jako pojištění balíku, dobírku, doprava neskladného předmětu atd.

To že příplatky nejsou součástí ceny má svou logiku. Je neslymsl aby dopracve dělal ceník pro každou službu zvlášť, to si odesílatel musí prostě dopočítat. Někteří sofistikovanější dopravci mají na svých stránkách kalkulačku dopravy, která tyto povinné, nebo volitelné příplatky rozlišuje. Navíc třeba palivový příplatek je aktualizovaný většinou měsíčně, v závislosti na ceně ropy resp. paliva na světovém i českém trhu.A) Výpočet ceny na příkladě (dle hmotnosti balíku)

Zde si uvedeme příklad jak se počítá cena zásilky u většiny přepravců.

Hlavním kritériem pro nás při určování ceny bude hmotnost balíku, případně palety. Rozměrová omezení u jednotlivých přepravců naleznete na stránce přepravců na našem webu, nebo přímo na stránkách konkrétní spediční firmy. V případě rozměrnějších balíků budeme muset rozměry a objemovou hmotnost zkontrolovat dle bodu B.


Uvažujme, že náš balík váží 9 kg a chceme jej poslat na Slovensko. Slovensko spadá již samozřejmě do mezinárodní přepravy. Rozměry naší zásilky jsou (D x V x Š) 30 x 20 x 10 cm.

Ceny jsou podobné skutečným cenám, nejsou však cenami žádného konkrétního přepravce.

V ceníku si nalezneme cenu za balík na Slovensko o hmotnosti nebližší vyšší naší 9 kg zásilce. Většinou to bude cena v kategorií do 10 kg. Bude dejme tomu 300 Kč.

Palivový příplatek je ve výši 9% tzn. 300*0,09 = 27 Kč. Zjistíme na webu přepravce.

Příplatek za mýtné je 0,4 Kč za kg hmotnosti zásilky (včetně obalu) = 0,4*9 = 3,6 Kč. Rovněž na webu přepravce.

Cena celkem bez DPH je tedy 300 + 27 + 3,6 = 330,6 Kč

Cena celkem s DPH (20%) je 330,6 * 1,2 = 397 Kč

Celková cena, kterou uhradíme přepravci, bude tedy 397 Kč s DPH.B) Výpočet ceny na příkladě (dle rozměrů balíku)


Kdy cenu přepravy určuje rozměr balíku?

Rozměr balíku určuje cenu v případě, kdy objemová hmotnost je větší než jeho skutečná hmotnost.

Jedná se o malé procento zásilek, takhle počítaných, ale přece jenom se můžete setkat s případem kdy budete potřebovat zaslat neco většího s nízkou hmotností. Třeba svatební šaty zabaleny do objemné krabice. Většinou se však jedná o leteckou přepravu.

Znovu budeme vycházet z obecných přepravních podmínek, každý dopravce má velikostní a hmotnostní limity nastaveny trochu jinak. Rovněž je tomu tak i u výpočtu objemové hmotnosti.

Dejme tomu, že rozměry našeho balíku jsou (D x V x Š) 100 x 30 x 30 cm a hmotnost je 15 kg.

Dopravce uvádí:

1. maximální přípustnou délku balíku 200 cm

2. maximální součet obvodu a délky 300 cm

3. vzorec pro výpočet objemové hmotnosti = (D x V x Š) / 4000.

Vidíme, že bod 1 jsme splnili.

Bod 2 vypočteme jako 2 x ( 30 + 30) + 100 = 220 cm. Rovněž jsme nepřekročili limit 300 cm.

Bod 3 jsme si spočítali dle vzorce přepravce jako (100 x 30 x 30) / 4000 = 22,5 kg. z toho vyplývá, že cena balíku nám nebude účtováná dle reálné hmotnosti 15 kg, ale dle vypočtené objemové, která v našm příkladě je 22,5 kg.

V ceníku si proto nalezneme cenu za balík o hmotnosti nebližší vyšší naší 22,5 kg zásilce. Dále pak v přípočtu příplatků pokračujem jako v bodě A.

Výpočtem objemové hmotnosti se přepravní společnosti zajišťují proti zneužití přepravy objemných ale lehkých materiálů. Nějaký sportovní e-shop by si třeba nechal poslat pár desítek karimatek ze skladu v krabici s hmotností pouze pár kilogramů, ale objemově by zabraly velkou část nákladového prostoru. Dopravní společnost by tak ztratila velkou část ze své kapacity za pár kg reáného nákladu.